Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Ondernemerscafé Deurne in De Brouwer

Ondernemerscafé Deurne: iedere derde dinsdag van de maand in de periode september-juni. Inloop 20.30 uur, aanvang stipt om 21.00 uur. De avond in De Brouwer aan de Markt in Deurne heeft een open karakter; ook niet-ondernemers zijn welkom. Een avond waar op informele wijze van gedachte gewisseld wordt over tal van zaken die ondernemend Deurne - van grote bedrijven tot de detailhandel - bezighoudt.

Nieuwe ploeg Ondernemerscafé Deurne per 1-1-2014

Tijden de december editie van 2013 heeft het originele team plaats gemaakt voor hun opvolgers. Niet omdat het niet meer leuk was om te doen maar gewoon om dat men het na meer dan 11 jaar tijd vond voor een nieuw team.

Januari 2014 beleeft de nieuwe ploeg van het Ondernemerscafé Deurne in Plein Vijf zijn vuurdoop met de 115de aflevering. De nieuwe ploeg, bestaande uit Ad van Dinter, Harold Donkers en Jan van den Heuvel, John van Paassen, Erwin Boerekamps  en Maarten Heesakkers. Zij hebben gekozen voor een andere opzet waarmee zij hopen het Ondernemerscafé Deurne op succesvolle wijze voort te zetten.

 

Ondernemerscafé Deurne

Begonnen in september 2002 in Het Vervolg aan de Markt in Deurne is het OCD hét vaste trefpunt voor ondernemend Deurne. Founding Fathers: Peter-Alexander Driessen, Albert (Appie) Louwers en

Henk en Mies Sleegers. Het initiatief rijpte, en werd gesteund, vanuit de stichting Duurzame Bedrijventerreinen Deurne (DBD) , maar was vooral een project van ondernemende Deurnenaren, van divers pluimage, een rebellenclub, die een laagdrempelig en toegankelijk podium wilde bieden aan de Deurnese ondernemer van detaillist tot fabrikant. Een avond waar iedere Deurnenaar, ondernemer of niet, welkom was en, nog steeds, is.
 

Peter-Alexander Driessen en Mies Sleegers maken nog steeds deel uit van de organisatie die inmiddels verder bestaat uit Twan van den Heuvel en Jean-Paul Vosmeer. De opzet, het format, is in de afgelopen tien jaar regelmatig aangepast en inmiddels, is Plein Vijf aan de Markt in Deurne wederom de thuisbasis. Gebleven is de dynamiek van jonge honden, ondernemende geesten die steeds bereid zijn de horizon te verbreden en grenzen te verleggen. 

 

Centrale begrippen van het Ondernemerscafé Deurne zijn kwaliteit, informatie en setting: thema, gasten en ambiance vormen de basis. De bezoeker van het Ondernemerscafé Deurne moet het idee hebben een live
tv programma bij te wonen met een begin en een eind. En… natuurlijk een derde helft waarin je kunt napraten en netwerken.

 

No budget

Kwaliteit, informatie en setting hebben prioriteit, maar… Ondernemerscafé Deurne is een no budget productie: entree gratis en gasten ook… Deze opzet wordt gewaardeerd: het bezoekersaantal ligt gemiddeld tussen de 150 en 200, maar kent natuurlijk uitschieters als het thema actueel is.

 

"Ondernemerscafé Deurne is een succesformule"

constateert Jean-Paul Vosmeer. Peter-Alexander Driessen bevestigt dit: “We waren er vrij vroeg bij en zijn inmiddels een ijkpunt geworden. Niet alleen de plaatselijke politiek steekt bij tijd en wijle zijn licht op bij
ons, maar ook krijgen we mensen op bezoek die iets gelijkaardigs op willen zetten in hun plaats. Dat is een compliment, maar schept ook een verplichting: we zullen continu vernieuwend bezig moeten blijven!”