Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Ondernemerscafé Tour de Horizon

De eerste editie van het Ondernemerscafé Deurne – de 165ste in de geschiedenis van het OCD – waren burgemeester Hilko Mak en de kersverse directeur van Rabobank Peelland Zuid, Rudy van Hoof, te gast. Beiden blikten met de presentatoren Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans terug op 2018 en keken vooruit naar 2019. Maar eerst was er het nieuws van afgelopen maand met Dennis van der Meijden.

Die had een scoop: Deurne The Ride, op 7 februari zal deze achtbaan worden gepresenteerd. Voor het zover is kan men googelen op Deurne the Ride voor wat meer informatie.

 

Hoogte- en dieptepunten

Na het nieuws was het tijd voor de gasten. Hilko Mak vond het een hoogtepunt dat Deurne een koploper in de Zorg is gebleken en ook als zodanig is aangemerkt. Voor Rudy van Hoof was het een, in economisch opzicht, een mooi jaar. Beiden benoemden als dieptepunt het verliezen van mensen die dicht bij je staan of mensen in de werkomgeving die te maken krijgen met een ernstige ziekte. Mak: “Dat hakt er echt in.”

 

Aandacht voor de ondernemer

Jan van den Heuvel vond dat er tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deurne weinig aandacht was voor de ondernemer,  Mak bestreed dit door te zeggen dat er ruim aandacht was geweest voor de tunnel en de verkeersstromen in Deurne, juist zaken die voor ondernemers van groot belang zijn. Verder nodigde Mak de ondernemers uit om te komen met hun vragen, want Deurne is er alles aan gelegen om ook een goed ondernemingsklimaat te scheppen.. en daar wordt hard aan gewerkt.

 

Verdwijnt de Rabobank?

Verdwijnt de Rabobank uit Deurne? Een deel van het Rabobankgebouw aan De Poort wordt inmiddels bewoond door Voergroep Zuid. Is hiermee bij de laatste nieuwbouw -  al rekening gehouden? Van Hoof moest hierop het antwoord schuldig blijven, simpelweg omdat hij toen nog niet betrokken was. Wel adviseerde hij wat later in het uur  – toen het ging over de renovatie van het gemeentehuis – dat compartimenteren niet onbelangrijk is. Volgens Van Hoof wordt het fysieke contact met de bank steeds minder, toch zijn ze nog steeds nadrukkelijk aanwezig in Deurne, Asten en Someren. Als voorbeeld noemde hij de clubkascampagne die, vooral in deze regio, een enorm succes is. Die afnemende loop naar de bank heeft natuurlijk te maken met het feit dat het overgrote deel van de klanten de bank voortaan in zijn zak heeft zitten. Kortom, de digitalisering zorgt ervoor dat de bank, zoals die ooit was, in een hoog tempo aan het veranderen is.

 

Bruisende gemeente

Deurne is een bruisende gemeente citeerde Niels Crooijmans. Of Hilko Mak eens drie voorbeelden kon geven. Hoewel de raad zich later dit jaar hier preciezer over uit zal spreken noemde hij dat er in Deurne een prettig woon- en leefklimaat heerst en dat er de afgelopen drie jaar 500 woningen bij gekomen zijn én dat het daarmee nog niet klaar is. Zo is er, onder andere, de het facade-project en de spoorzone. Volgens Mak blijft de gemeente bouwen aan leefbaar Deurne.

 

Tunnel

Wat betreft de tunnel onder het spoor. Deze komt er definitief. De handtekeningen zijn gezet en de voorbereidingen zijn gestart. In 2020 gaat de schop in de grond (wethouder Helm Verhees had dit al beloofd voor 2018) en medio 2021 is de planning dat de tunnel geopend wordt. Kosten: 13 miljoen euro.
De overgang Stationsstraat – Vlierdenseweg is gerealiseerd (het klinkerprobleem wordt door de aannemer opgelost) en de Liesselseweg komt dit jaar aan bod. Hierbij zullen de inmiddels afgeschreven verkeerslichten worden vervangen.

 

Spek op de botten

De economie is aangetrokken. Hebben we in Deurne weer spek op de botten? Van Hoof beaamt dit. Van huis uit zijn ze in deze contreien spaarzaam. Ook voor jonge mensen, starters, op de woningmarkt is er ruimte.
Mak over de nieuwbouwmogelijkheden: jammer dat de spoorzone niet helemaal benut kan worden, maar het zij zo, maar er zijn nogal wat mogelijkheden, zoals het terrein achter de voormalige ambachtsschool (LTS, Dr. Hub van Doornecollege) aan de Pastoor Jacobsstraat, verder ook de Kruisstraat en er zit nog een aantal zaken in de pijpleiding.
Is er in het buitengebied nog mogelijkheid tot huisvesting? Wat dit betreft trekken gemeente, Rabobank, ZLTO (de ondernemers) en Provincie gezamenlijk op. Het is vooral kijken wat er kan en niet naar wat niet kan, hetgeen kort maar krachtig samengevat wordt in de formulering: Later is Nu.

 

Verbouwing gemeentehuis

De verbouwing van het gemeentehuis gaat 8,3 miljoen euro kosten. Veel van deze kosten gaan zitten, zo legde Mak uit, in het gebouw aan de maat brengen en de brandveiligheid. Een architect is al aan het werk en verder worden de voorgeschreven procedures gevolgd. In 2021 wordt het gemeentehuis opgeleverd. Het gemeentehuis zal een open karakter krijgen, zo verdwijnt o.a. de balie en worden de burgers verwelkomt door een gastvrouw/gastheer.

 

Walker Campingstyle

De bedrijfspresentatie was ditmaal die van Walker Campingstyle van Ivo en Dianne van Baars.

 

Gemeentelijke herindeling

Van den Heuvel vreesde dat de Deurnenaren straks Helmonder worden. Deze angst nam Mak weg; “Wij werken heel goed samen, onder andere met de Peelgemeenten (zonder Helmond) en Brainport. We leven niet op een eiland, we zijn een netwerkgemeente en onder de kleintjes zijn wij de grote.” Over glasvezel: “We gaan verglazen, vanwege de uitgestrektheid van onze gemeente is dat de beste optie, omdat 4G nu al niet voor het buitengebied beschikbaar is en dat zal ook bij 5G niet beter worden.

 

Praatje aan de bar

Ditmaal sprak Frans Franssen met Frank van Tilburg van Transparant Deurne, die zichzelf kroonde tot winnaar van de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen en beloofde dat zijn partij het verschil gaat maken.

Tot slot waren er nog twee filmpjes te zien, een over de Rabobank en een over Deurne. Van Hoog en Mak mochten, kort, reageren.

 

Continue transitie

De bank die zichzelf blijft, Van Hoof: “De huidige bank vergelijken met die van 100 jaar geleden is niet realistisch, we moeten de ontwikkelingen volgen. We doen dit graag in samenspraak. Wereldwijd zijn we een grote speler op de food- en agrimarkt. De bank is continue in transitie.”

 

Niet polariseren

Een filmpje van twee jaar geleden wat betreft megastallen was voor Mak het uitgangspunt. Komen er megastallen in Deurne. Mak: “Het is een afweging die we moeten maken en daarbij hebben we te maken met de publieke opinie en regelgeving. Ik vind het belangrijk dat we in deze soort kwesties er altijd voor zorgen dat we niet aan het polariseren staan. Wij als gemeente horen tussen de partijen te staan en als we iets besluiten, dan moeten we dit goed uit kunnen leggen.”

 

En daarmee kwam er een eind aan Ondernemerscafé Deurne 165.

 

Volgende editie, aflevering 166

19 februari 2019 is de volgende afspraak. Dan staan de agrariërs centraal en is de vraag: doorgaan of stoppen?

publicatiedatum: 16-01-2019