Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Ondernemerscafé: agrariërs, stoppen of doorgaan

Dinsdag 19 februari stond het Ondernemerscafé Deurne in De Brouwer aan de Markt in het teken van de agrarische sector met als thema: stoppen of doorgaan? Presentatoren Jan van den Heuvel en Niels Crooimans spraken met Wilbert Aarts (50) en Willem Berkers (26). Wilbert is met zijn varkenshouderij gestopt en druk bezig met nieuwe activiteiten op zijn voormalige bedrijf. Willem is een jonge ondernemer die al meerdere plannen heeft ontwikkeld voor een duurzame veehouderij en samenwerking zoekt met moderne ondernemers zonder opvolger.

 

Het nieuws werd ditmaal gebracht door John van Paassen met o.a. KPN dat ook glasvezelkabel wil leggen in Deurne (centrum) en de sluiting van de ABN-AMRO-bank op de Markt.

 

Beide ondernemers presenteerden zichzelf middels een vlog, waarna de avond kon beginnen.

Noord-Brabant - Limburg

Wilbert had een bedrijf met speenbiggen (4 to 12 weken). Nadat hij klaar was met school ging hij thuis aan de slag. Het leukste vond hij om het bedrijf verder te ontwikkelen. Echter, nu wordt het steeds moeilijker door, onder andere, de steeds veranderende regelgeving.

Willem zit samen met zijn ouders in een V.O.F. die twee bedrijven – een in Vlierden, een in Meijel – onder zich heeft. Oorspronkelijk zag hij niet zo veel in varkens, maar die liefde is later wel gekomen. Het bedrijf in Vlierden herbergt 250 zeugen en hun biggen, het bedrijf in Meijel is een vleesvarkensbedrijf. Willem constateert dat het er in het Limburgse wat coöperatiever aan toegaat, op zowel gemeentelijk als provinciaal gebied. Noord-Brabant is wat strenger in de leer. Iets wat sommige agrariërs verleidt letterlijk de grens over te gaan. Wilbert beaamt dit en voegt daaraan toe dat dit ook geldt voor meerdere disciplines. Nog een constatering van Willem: de agrarische sector heeft een imagoprobleem.

 

Wat Wilbert betreft gaan zijn kinderen niet het boerenbedrijf in, hij is van mening dat de provincie te veel wil. Dit heeft gevolgen voor de kostprijs. Het kostprijsvoordeel is een kostprijsnadeel geworden, aldus Aarts en dit maakt het steeds moeilijker om je bedrijfsvoering rendabel te houden. Ook Willem onderschrijft dit en stelt dat de investering die je moet doen zo hoog is veel ondernemingen nopen om steeds groter te worden om nog wat te verdienen. Overigens ziet hij er niets in om zijn bedrijf te laten groeien, overname van andere bedrijven is echter wel een optie.

Spuiterij Munsters

Het intermezzo was voor spuiterij Munsters, dit bedrijf dat vrachtwagens in de lak zet, werd in een filmpje voorgesteld, waarbij ook nadrukkelijk aandacht was voor de milieuvriendelijke wijze waarop het bedrijf aan het werk gaat.

 

Moeizaam

Na dit intermezzo wordt de draad weer opgepakt en vertelt Wilbert dat hij heeft meegedaan in pilot waarbij gekeken wordt hoe je, je bedrijf op een inhoudelijk andere wijze vorm kunt geven door het bedrijf te herbestemmen. Kortgezegd: bouwen of ophouden. Het is een moeizaam proces gebleken, waarvan de afronding eind 2019 wordt verwacht. Hij is inmiddels al wel zijn milieuvergunning kwijt. De gemeente en de provincie bieden weliswaar mogelijkheden, maar al met al gaat het behoorlijk moeizaam.

Jonge Trotse Boeren

Willem denkt niet aan stoppen en zal zijn stallen milieutechnisch aan de maat moeten brengen. Zo is hij innovatief bezig met Prodromi een concept dat zich volledig richt op het welzijn van de varkens. Toch verwacht hij niet dat hij dit voor zijn hele bedrijf kan doorvoeren; omdat de varkens tweeëneenhalf keer zoveel ruimte hebben kom je in de problemen de ruimte voor je bedrijf. Daarbij komen er ook veel kosten bij kijken die je, door de marktwerking, niet terug kunt verdienen. Naast zijn bedrijf is Willem ook bezig in andere clubs, waaronder Jonge Trotse Boeren.

Waar hij behoorlijk van geschrokken is, is dat veel van zijn jonge collega’s stoppen met hun bedrijf en naar het buitenland, o.a. Denemarken en Duitsland, vertrekken om daar te gaan boeren.

Milieuclubs

Volgens Wilbert is de macht van clubs als Greenpeace en behoorlijk machtig en bepalen steeds meer de agenda. Willem is het hiermee eens en ervaart dat deze clubs alleen maar willen praten over de doelen die zij willen bereiken en er nauwelijks sprake van dialoog is.

Praatje aan de bar

Frans Franssen praatte ditmaal met Mitch Gielen die vrijdag aanstaande een mobiele achtbaan gaat introduceren in De Snackbar aan de Helmondseweg. Mitch vertrouwde Frans toe dat ie niets met boeren had, maar juist wel met boerendochters.

Kansen en bedreigingen

Afrondend werd nog ingegaan op de kansen en bedreigingen voor het agrarisch bedrijf. Volgens Willem zijn dat respectievelijk: te komen tot Nederlands kwaliteitsvlees en de wet- en regelgeving. Volgens Wilbert zijn er legio bedreigingen en je hebt alleen maar kans als jouw bedrijf up to date is. Willem ziet ook nog een kans in het verkopen van de kennis die er in Nederland is ten aanzien van de agrarische sector die uiterst innovatief is.

Visie

Wat betreft de visie van de gemeente Deurne met betrekking tot de agrarische sector vinden beide ondernemers dat dit kan verbeteren. Willem vindt dat de gemeente hard inzet op handhaving en zegt dat het soms wel een heksenjacht lijkt wanneer het PIT-team op bezoek komt bij een bedrijf. Wat Wilbert betreft zou er, met name, wat voortvarender te werk gegaan zou kunnen worden inzake de aanpassing van bestemmingsplannen.

Over tien jaar?

Wilbert hoopt op dezelfde locatie in Liessel de dingen te kunnen doen die hij voor ogen heeft. Maar voor de agrarische sector in zijn geheel houdt hij zijn hart vast. Willem hoopt zijn bedrijf technisch op de rit te hebben. Wat betreft de sector: deze zal kleiner zijn.

Tot slot

Presentator Jan van den Heuvel pleitte tot voor een agrarische universiteit op de locatie die voorzien was voor het kassencomplex. Enthousiast lanceerde hij de term Deurne Agriport De Peel die een wereldkenniscentrum zou moeten worden.

 

Volgende editie, de 167ste, gaat het over Ondernemen in het Buitenland. Te gast zijn Ruud Berkers en Hans Weijers.

publicatiedatum: 19-02-2019