Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

TOUR D’HORIZON

Traditioneel wordt tijdens het eerste Ondernemercafé van het nieuwe jaar teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Deurnes burgemeester is de vaste gast en ditmaal was de tweede gast directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Bergopwaarts Tanja Liebers – van Rooy. Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans waren de tafelheren. Het was aflevering 175 van het Ondernemerscafé.

Dennis van der Meijden blikte terug op de afgelopen maand. Aan de orde kwamen o.a. de aangekondigde afscheid van burgemeester Hilko Mak, de vestiging van een nieuwe pizzeria aan de Molenstraat, de ‘lening’ voor Cultuurcentrum Martien van Deurne en het recordaantal bezoekers – 15.000 – van het ijsfestijn.

 

Burgemeester Hilko Mak stopt per 1 februari 2021 als burgemeester van Deurne, hij is dan 10 jaar burgervader. Als reden voor zijn, voortijdige, vertrek legde hij nogmaals uit dat hij graag een warme overdracht wil doen. Normaal gesproken zou de tweede ambtstermijn van Mak eindigen in 2022, maar aangezien er 2022 verkiezingen zijn en dat er dan ongetwijfeld een ad-interim bestuurder aangesteld worden is hier voor gekozen. Zo kan in betrekkelijke rust de overdracht plaatsvinden. Achter de geraniums zal Mak geen plaats nemen, want hobby’s heeft hij voldoende. Onder andere paardrijden, het kerkorgel bespelen en wandelen - o.a. de vierdaagse van Nijmegen – zullen er voor zorgen dat de burgemeester in ruste nog voldoende om handen heeft. Terugkijkend op 2019 noemt Mak het ijsfestijn als hoogtepunt, maar ook stipte hij de diverse andere activiteiten aan die Deurne-breed door honderden vrijwilligers worden georganiseerd. Gevraagd naar de negatieve zaken van 2019 moest Mak het antwoord schuldig blijven.

 

Tanja Liebers is nu twee jaar directeur-bestuurder van Bergopwaarts, maar ze werkt er al 13 jaar en zit al een kwart eeuw in de corporatieve sector. Ze wilde niet te lang stil staan bij 2019, maar vooral vooruit kijken. In 2020 bestaat Bergopwaarts 100 jaar  en de bedoeling is dat de huurders daar het nodige van zullen merken, maar ook daar zelf uitgedaagd worden om met initiatieven voor hun buurt te komen. Bij Bergopwaarts werken 40 mensen en ze hebben 5.000 woningen in beheer. In 2019 hebben ze niet kunnen bouwen, maar in 2020 kunnen er weer nieuwbouwwoningen opgeleverd worden en gebouwd. Het gaat in totaal om 200 woningen, niet alleen in Deurne, maar verdeel over Deurne, Helmond en Asten.

 

Stikstofproblematiek en Deurne op de schop

Ook in Deurne speelt de stikstofproblematiek. Maar Mak merkte wel op dat dit een landelijk probleem is en niet alleen een Deurnes. Hij constateerde dat verschillende provincies op een andere wijze omgaan met de problematiek. Ook hierbij zou wat beter samengewerkt moeten worden, zeker op regionaal niveau.
De straten liggen open en dit zorgt voor de nodige overlast. Volgens Mak komt dit doordat er nogal wat achterstallig onderhoud is. Nu het financieel beter gaat kan dit achterstallig onderhoud aangepakt worden. Zeker  nu die tunnel onder het spoor er gaat komen. Dat laatste is wel een project dat enige tijd vergt, zeker anderhalf jaar, omdat ProRail hun logistiek aan moet passen en dit is geen operatie voor de korte termijn; zo zullen de dienstregelingen erop aangepast moeten worden en het goederenvervoer per rail zal ook omgeleid moeten worden. Maar, besloot Mak: “Die tunnel komt er!”

 

Over Vliegbasis de Peel  vertelde Mak nog dat vliegtuigen voor overlast zorgen, niet noodzakelijk qua stikstof, maar vooral geluid. Vredepeel heeft gewoon nog een vergunning, maar deze moet wel geactualiseerd worden. Hij constateerde dat in de provincie Noord-Brabant de meeste vliegvelden van Nederland liggen.

 

Van de Mortel Hekwerken

Tijd voor het bedrijfsfilmpje. Ditmaal kregen de bezoekers een kijkje achter de schermen bij Van de Mortel Hekwerken.

 

Uitdagingen Bergopwaarts

De uitdagingen voor Bergopwaarts liggen volgens Liebers vooral op het vlak van het bouwen van nieuwbouwwoningen; er zijn duizenden mensen die een woning zoeken. Nu duurt het gemiddeld tussen de anderhalf en twee jaar voor een woningzoekende een woning kan betrekken. Vooral jongeren komen moeilijk aan een woning. Dit heeft ook te maken met hun, naar verhouding, lage inkomen. Bergopwaarts kijkt naar het inkomen van de mensen (en niet naar het vermogen), verder is er nog het loterijsystematiek en hebben statushouders een uitzonderingspositie; deze wordt via het COA opgelegd en daaraan moeten alle gemeenten en daarmee de woningcorporaties voldoen. Overigens gaat het de laatste jaren om geringe aantallen.
Wat betreft de actieve grondpolitiek stelde Liebers dat deze voor haar niet meer terug hoeft te komen. Is iets van vroeger, maar past niet meer in deze tijd. Mak sloot zich hier bij aan, maar gaf wel aan dat dit een zaak is die voor de gemeenteraad is. Hij gaf wel aan dat men van het verleden heeft geleerd.

Het winkelgebied van Deurne moet aangepakt worden, Mak ziet dat er vooral in de aanloopstraten iets moet gebeuren, zodat de winkels wat meer in de kern gecentraliseerd worden. Hij noemde het project Wolfsberg als een factor die mede heeft bijgedragen aan de huidige leegstand. De hervorming van het winkelhart van Deurne heeft in ieder geval tijd nodig.

 

Nieuwe burgemeesters

Frans Fransen stond aan de bar met Marinus Biemans en Marnix Schlösser en dacht dat de opvolging van Mak best wel intern geregeld kon worden. Grote afwezige was de derde wethouder, Helm Verhees. Die bleek druk aan het werk om een beginnetje te maken met de tunnel onder het spoor. Het publiek zag hem op beeld kordaat de spade in de grond steken. Schlösser zou een goede kandidaat zijn volgens Fransen, want wonend in Vlierden. Biemans kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking dat hij geen first lady heeft en daarom niet als de grote kanshebber moet worden gezien.

 

De slotvragen

Liebers antwoordde desgevraagd met een flink nee op de vraag of Bergopwaarts gaat fuseren met het Helmondse Volksbelang. Wel werken zij samen, maar een fusie zit er echt niet in. Of Bergopwaarts in de toekomst ooit zal fuseren met andere corporaties sloot zij niet uit, maar tot op heden zijn er geen gesprekken hierover gaande.

Hilko Mak wist stellig dat Deurne over tien jaar nog steeds een zelfstandige gemeente is. Ook hoopte hij dat jonge, agrarische ondernemers, hun schouders eronder willen zetten om de sector levendig te houden, hoewel hij niet uitsloot dat er ongetwijfeld bedrijven, noodgedwongen, stoppen.

 

Volgende editie

Iets over de klok van tienen was aflevering 175 een feit. 18 februari, drie dagen voor het carnavalsfeest losbarst, is editie 176 van het Ondernemerscafé. Die avond staan startende ondernemers vol in de schijnwerpers.

publicatiedatum: 21-01-2020