Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Samenwerken en innoveren, sleutelwoorden in duurzaam ondernemen

 

Samenwerken en innoveren, sleutelwoorden in duurzaam ondernemen

 

Ondernemerscafé editie 112, de tweede van seizoen twaalf. In deze editie stond in Plein Vijf aan de Markt in Deurne het duurzaam ondernemen centraal. Gasten waren in volgorde van opkomst: John van Paassen (Kumac, Mestac), Martien Bots (Bots Bouwgroep, Coopmans Lutters Bouw) en Iwan Gijsbers (ROBA Groep, Energyport Peelland)

 

Voor de gasten hun opwachting maakten namen Peter-Alexander Driessen en Twan van den Heuvel de afgelopen periode door en kwamen met het nodige ondernemersnieuws, maar eerst was er de mededeling over de continuïteit van het Ondernemerscafé; zoals bekend stopt de huidige equipe na de decembereditie en maakt plaats voor nieuw bloed. Vanavond werden de drie kartrekkers van de nieuwe organisatie bekend gemaakt: Jan van den Heuvel, Ad van Dinther en Harold Donkers. Zij zullen het ondernemerscafé vorm gaan geven. In ieder geval gaat er gewerkt worden met wisselende presentatoren.

 

Dan het ondernemersnieuws: Slagerij Bouwmans werd gefeliciteerd met het verkrijgen van de titel Hofleverancier. Bouwmans is naast MCM in Liessel, Winters in Liessel en de Boerenbond in Deurne de vierde Deurnese onderneming die dit predicaat in de wacht sleept. Levering aan het Koninklijk huis is allang geen voorwaarde meer, wel het honderdjarig bestaan en het feit dat het bedrijf geworteld is in zijn omgeving.

Ook was er wat triest nieuws, namelijk het overlijden van de 80-jarige Charles van Goch. Volgens Van den Heuvel een markante Deurnenaar en een begrip in het dorp.

 

Pizzeria Valentino - in de persoon van Fausto Parlagreco   vorige keer nog een van de gasten, maar die niet op kwam dagen vanwege vertrokken met de Noorderzon – blijkt weer open te gaan. Ditmaal met een Deurnese partner. Die, zo viel op te maken, niet van geheel onbesproken gedrag lijkt te zijn.

Het pandje Brood, ook vorige keer al aangehaald, zal uitgebaat worden de familie Van Diesen, van Trollenland. Onder de noemer Drinks en Foods zal in een DAF-ambiance deze zaak toegevoegd worden aan het veelkleurige Deurnese horecapalet.

 

En last but not least de mededeling dat Patrick van de Mortel van de Sauce company op 10 oktober in de kapel van Willibrordhaeghe tot Ondernemer van het Jaar van Deurne is gekozen. Patrick mag deze prestigieuze titel de komende drie jaar met trots dragen.

 

Eerste gast John van Paassen is, evenals de andere twee gasten, geen onbekende in de Deurnese ondernemersscene. Hij was een aantal jaren voorzitter van de ZLTO en is een varkenshouder met de focus op de toekomst. Kumac is daar een voorbeeld van. Het bedrijf is een mestverwerkingsfabriek van de Deurnese mineralenafzetcoöperatie (Demac) en Loonbedrijf Kuunders, die beide voor de helft eigenaar zijn. In het kort komt het erop neer dat Kumac van mest weer te gebruiken producten maakt; denk hierbij onder andere aan water, compost, kunstmestvervanger en het hergebruik van mineralen. Vooral de kunstmestvervanger kan aanzienlijk veel opleveren, zowel op financieel als duurzaam gebied. Zeker nu de regels ten aanzien van mest nog verder aangescherpt worden zal een bedrijf als Kumac kunnen voorzien in een vraag van agrariërs die van hun mestoverschot af moeten. Het mooie is dat zij daar ook nog eens de vruchten van kunnen plukken, doordat zij via de coöperatie partner kunnen worden en ook een financieel voordeel kunnen halen door goedkopere energie en, o.a., een goedkopere kunstmestvariant. Kumac verwerkt nu 60.000 ton mest per jaar en er zijn plannen om in Ysselsteyn een soortgelijk project  te starten. De vergunningen zijn klaar voor een bedrijf met een capaciteit vaan 200.000 ton. Ook daar zal gekozen worden voor de coöperatievorm.

 

Martien Bots kondigde een totaal andere wijze van bouwen aan. En ook nu is duurzaamheid het toverwoord. Hij voorspelde dat een ruime gezinswoning met drie slaapkamers al voor 130.000 euro gebouwd kan worden. Luchtdicht bouwen, optimaal geïsoleerd, en wanneer er ook nog zonnepanelen worden aangebracht kunnen deze woningen notaloos zijn; wat staat voor: geen kosten voor elektriciteit en gas.
In de bouw wordt nog steeds onnodig veel geld verkwist door inefficiënt werken. Door kritisch te kijken en gebruik te maken van de nieuwste inzichten kan er nog veel winst behaald worden. Vooral het laatste jaar is een grote slag gemaakt vertelde Martien die een Barnevelds bedrijf heeft overgenomen dat inzake duurzaamheid zijn tijd flink vooruit is. “We worden straks een bouwbedrijf dat vooral assembleert en niet meer (stenen) stapelt. Dat is de toekomst.” En die toekomst zullen zoon en dochter, die beiden in het bedrijf zijn gestapt, mee gaan maken. “Het feit dat de kinderen het bedrijf over gaan nemen is een belangrijke motivatie geweest voor deze stap.”


De duurzame benadering vergt weliswaar in de voorbereidende fase, waarbij ook de toekomstige bewoners hun wensen kenbaar kunnen maken, wat meer tijd. Maar door eerst goed naar het project te kijken en vervolgens goed na te denken over de stappen in het proces kan er bijzonder veel winst gemaakt worden. Simpelweg door effectief te werk te gaan. Wanneer je van te voren weet hoe je een bepaalde ruimte wil gaan benutten kun je in het bouwproces hierop al anticiperen. Daarbij komt ook nog dat de techniek voortaan zo geavanceerd is dat je met je smartphone of tablet draadloos een boel zaken aan kunt sturen.

 

Even een pas op de plaats, of liever gezegd, anderhalve eeuw terug met Pieter Koolen van de Heemkundekring die zijn verhaal ophing aan de heer Janssens die maar liefst 51 (!) jaar gemeentesecretaris van Deurne is geweest. Hij was de man achter de ontginning van De Peel door een eigen gemeentebedrijf, iets wat Deurne beslist geen windeieren legde. De Deurnenaren profiteerden hier o.a. van doordat zij enige decennia geen OZB hoefden te betalen en ook het gemeentehuis kon van de turfmiljoenen opgetrokken worden. Na WO I zakte de markt voor turfstrooisel, dat gebruikt werd in de paardenstallen, in om na WO II volledig te verdwijnen. Aardolie en steenkool verdreven de turf. Leuk om te weten dat de paarden van de paardentrams in Berlijn, Londen en Parijs het moesten hebben van Deurnes turfstrooisel.

 

De derde en laatste gast was Iwan Gijsbers van Energyport Peelland, vrij naar de Eindhovense Brainport en de Limburgse Greenport. Ook Energyport gaat uit van de coöperatie gedachte. Streven is om in Deurne zelf energie op te wekken en dat vervolgens ook weer in Deurne te verbruiken en dus voor een belangrijk deel zelfvoorzienend te worden. Deze omgeving bezit veel natuurlijke bronnen die gebruikt kunnen worden om energie op te wekken. Denk hierbij aan vetten, mest, zon, wind, biomassa (gft-afval). Natuurlijk moet een en ander handen en voeten gegeven worden en is men niet over een nacht ijs gegaan. Dankzij bijdragen van o.a. de provincie en de Rabobank heeft de voorbereidende fase om te komen tot een coöperatie met dit duurzame doel plaats kunnen vinden en is het nu de tijd om actief tot ledenwerving over te gaan. Om de daad bij het woord te voegen waren de dames Romy, Sandra en Loes aanwezig om leden te werven. Het bedrag, 20 euro voor een jaar, zou voor een innovatieve ondernemer geen probleem moeten zijn.

 

Aan het eind van de avond, die drie geëngageerde ondernemers liet zien, kon het presentatieduo niet anders dan concluderen dat in kwestie van Duurzaamheid samenwerken het credo is: hoe meer er wordt samengewerkt hoe groter de kans op resultaat en succes.

 

De volgende editie van het Ondernemerscafé Deurne is op dinsdag 19 november, uiteraard in Plein Vijf aan de Markt in Deurne.

 

publicatiedatum: 16-10-2013