Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Stabiliteit de nieuwe werkelijkheid

Banken staan centraal in Ondernemerscafé Deurne

Door Marcel Koolen

DEURNE – Dinsdagavond 20 november stonden de banken centraal in de103de aflevering van het ondernemerscafé Deurne. Henk-Paul Visser, directeur bedrijven Zuidoost Nederland ABN/AMRO, Jeroen van Ingh, directeur Rabobank Peelland Zuid en Harrie Hox, commercieel directeur Deutsche bank Nederland schoven aan en werden bevraagd door het presentatie duo Peter-Alexander Driessen en Twan van den Heuvel.

Nadat eerst in het nieuwsblokje werd gemeld dat Deurnenaar Iwan de Keijzer de Ir. Noordhofprijs 2012 in de categorie Bouw heeft gewonnen. Ook het nu nog in Deurne gehuisveste sportmarketingsbedrijf Opvallers – zij verhuizen naar Eindhoven - viel in de prijzen en het legde beslag op de Fieldmarketing award in de categorieën innovatie en creativiteit.

 

Vuurwerk wilden de presentatoren zien van de banken en graag in Jip en Janneke taal, zodat de ongeveer 200 bezoekers, het allemaal goed zouden kunnen volgen. Het mocht geen promotie worden voor de eigen bank, nee het moest gaan om de inhoud. De drie directeuren slaagden daar aardig in en onderschreven elkaars constateringen, zoals bijvoorbeeld het statisch gegeven dat ongeveer 80% van de bedrijven die in Bijzonder Beheer zijn van de banken na verloop van tijd weer terug kunnen keren naar een gezonde bedrijfssituatie. Wanneer een bak een bedrijf in Bijzonder Beheer plaatst krijgt het bedrijf extra aandacht van de bank met als doel de zaak weer op de rit te krijgen. Een en ander naar aanleiding van een krantenbericht dat ABN/AMRO had doen uitgaan over de toename van bedrijven die onder Bijzonder Beheer worden gesteld.

 

Geconstateerd werd dat zowel banken als bedrijven een belang hebben bij een heldere en open communicatie over de cijfers, zodat problemen in een vroeg stadium zichtbaar zijn en er geanticipeerd kan worden. Vroege signalering is van groot belang, aldus Hox, zowel bij kleine als grote bedrijven. Hox was van mening dat de samenwerking van banken in de toekomst steeds belangrijker gaat worden: in het buitenland, met name Duitsland, is het heel normaal dat een bedrijf bij meerdere banken bankiert. In Nederland, daarentegen, is er vaak een huisbankier. Van den Ingh wees erop dat dit vooral bij de grotere bedrijven aan de hand was en gaf aan dat ook de Rabobank ook in meerdere consortia opereerde.

 

De Solvabiliteitskwestie - heeft de onderneming voldoende eigen vermogen om in geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen – van de banken kwam aan de orde. In het zogenaamde Basel 3 akkoord, de wereldomvattende regelgeving voor de banken, is gesteld dat deze naar 15%moet, zodat er weer een normale situatie in de bancaire wereld ontstaat. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor ondernemers. En de vraag was dan ook: kunnen ondernemers nog wel bij de banken terecht voor geld om  te investeren? Alle drie de banken antwoordden bevestigend, maar er wordt zeker kritisch gekeken naar de ondernemer; heeft die een goed ondernemingsplan, is hij in staat om zijn onderneming te leiden, heeft hij zijn cijfers (op tijd) in orde etc.

 

Een ander punt dat aangesneden werd was dat er steeds meer banken bij komen. Kleine banken die bewust kiezen voor een specifiek deel van de markt. Hox voorspelde dat dat het bankwezen, zoals dat er nu nog is over een aantal jaren niet meer zal bestaan. De specialisatie van de aanbieders, maar ook het internet hebben nogal wat veranderingen te weeg gebracht en de huidige banken zullen daar mee om moeten gaan.

 

Over de onderlinge concurrentie waren de drie heren het eens: gezonde concurrentie is belangrijk: soms win je en soms verlies je. Concurrentie houdt je scherp en haalt het beste in je naar boven.

Op de vraag: Hoe staan we er over een paar jaar voor? Werd geantwoord dat er rond 2014 waarschijnlijk weer wat groei zou kunnen zijn. Maar ook werd gezegd dat stabiliteit de nieuwe werkelijkheid wordt: we zijn een welvarend werelddeel, maar zullen elkaar aan moeten spreken om deze welvaart te behouden.

 

Met deze positieve gedachten en de gedeelde opmerking dat de regio veel potentie en mogelijkheden bezit kwam er een einde aan editie 103 van het Ondernemerscafé Deurne. Dinsdag 18 december is de laatste editie van 2012. Over het thema en de gasten wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
 

publicatiedatum: 21-11-2012