Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie Plein Vijf aan de Markt in Deurne
Tijd Inloop 20.30u, aanvang stipt om 21.00u
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Ondernemerscafé Deurne seizoensafsluiting

DEURNE -  De laatste editie van Ondernemerscafé Deurne voor het zomerreces is traditiegetrouw, bij mooi weer, buiten. Voorheen was dat buiten de achterplaats van Plein Vijf, maar deze keer had de organisatie gekozen – voor de eerste keer in de 15-jarige geschiedenis - voor het terras. Deze aflevering was ook de laatste keer voor Maarten Heesakkers die een aantal jaren verantwoordelijk was voor het nieuwsblok en het intermezzo. Maartens’ plaats zal worden ingenomen door Dennis van der Meijden. Met deze feestelijke 150ste editie sloot Ondernemerscafé het 15de seizoen af. Op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, start jaargang 16 met aflevering 151. Deze staat geheel in het teken van jonge ondernemers.

 

Oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels,  ontving samen met Jan van den Heuvel de volgende drie gasten: Aukje Kuijpers, directeur van Kuijpers Helmond; John Blankendaal, Managing director van Brainport Industries in Eindhoven en Joost Eijsbouts uit Asten, bestuursvoorzitter van klokkengieterij  Koninklijke Eijsbouts en tevens voorzitter van de Brabant-Zeeuwse werkgeversvereniging.
 

Na het laatste nieuwsrondje van Maarten Heesakkers trapte Gerard Daandels af en stelde de gasten voor aan het publiek. En al in de eerste ronde werd duidelijk dat, evenals vorig jaar, samenwerking als een rode draad door de avond zou lopen. Zowel Kuijpers, Blankendaal en Eijsbouts onderstreepten het belang van samenwerking. Binnen het bedrijf, maar ook binnen de branche. Voor Kuijpers is een belangrijke drijfveer het creëren van energieneutrale installaties die voor perfect geconditioneerde ruimtes zorgen. Maar ook erg belangrijk is maatschappelijk verantwoord ondernemen en natuurlijk geldt wat betreft het personeel dat je ze niet alleen moet vinden en binden, maar ook vooral moet boeien en uitdagen. 
 

Brainport is inmiddels een merknaam geworden constateerde Blankendaal. De keuze om vol te gaan voor de maakindustrie heeft zijn vruchten afgeworpen terwijl zo’n vijftien jaar geleden niemand daar een been in zag; immers de productie zou toch naar lagelonenlanden gaan, het tegendeel bleek waar en de regio is daar een uitstekend voorbeeld van. En ook hier geldt: samenwerken, elkaar versterken en kennis delen blijkt de sleutel tot succes.
 

Voor Eijsbouts is de kwaliteit die telt en hoewel er nog steeds veel vakmanschap nodig is, kan deze voortaan eenvoudiger worden overgedragen dankzij de technologie. Een technologie die het ook mogelijk maakt recht op het doel af te gaan. Eijsbouts is wereldmarktleider op het gebied van klokkengieten en torenuurwerken. Eijsbouts plaatste dit met enige bescheidenheid in perspectief.
 

Of een rendabele exploitatie mogelijk is zonder gebruik van fossiele brandstoffen vroeg Daandels aan Kuijpers. Die antwoordde dat je vooral de vraag moet stellen: wat vindt je belangrijk? Wat heb je er voor over om duurzaam te zijn en wil je wat langer wachten tot je investering is terugverdiend? Aanleiding was het kassenprobleem dat door financiële, economische en nu door politieke ontwikkelingen en strenge regels (PAS) wat betreft de CO²-uitstoot. Is er technologie te ontwikkelen die hier soelaas kan bieden? Technologie waarschijnlijk wel, werd geconstateerd, maar op dit moment is het voornamelijk de regelgeving die veel in de weg staat.

Het nieuwe project van de Brainportregio is de Campus van de Toekomst. Deze moet verrijzen in het gebied tussen vliegbasis Eindhoven en Acht, vertelde Blankendaal. Waar nu nog mais staat zal straks nieuwe technologie ontwikkeld worden. Het moet een Wauw!-effect creëren. Het moet nog meer mensen prikkelen om te kiezen voor technologie door kennis en allerlei gerelateerde vakgebieden op een terrein aan elkaar te koppelen.

 

En ook de Peelgemeenten zijn bezig met de toekomst en zetten in op het Innovatiehuis van De Peel, dat hopelijk snel het levenslicht zal zien. De kracht van Brainport heeft nog wat moeite om te landen in De Peel. Het Innovatiehuis wil daarin een wezenlijke bijdrage leveren. Eijsbouts zei het nog maar een keer: “Samenwerken in onze regio is van groot belang.”

 

En daar haakte Maarten Heesakkers in zijn laatste intermezzo naadloos op aan. In 2014 lanceerde hij zijn idee voor de Peelberg. Hij liet de acht bedrijven die de afgelopen drie edities van de slotavond zouden meewerken aan dit initiatief de revue passeren en koppelde daaraan de drie van deze avond op ingenieuze wijze. En weer zette hij zijn stip - een berg van ongeveer anderhalve kilometer hoog in De Peel – op de horizon. Een horizon die in 2026 bereikt zou moeten zijn. Een berg die energie opwekt, een toeristische attractie is en in het jaar 2026 het toneel zou moeten zijn van de Olympische Winterspelen. En op de top van die berg zou de klok die de Olympische Spelen in Londen in 2012 – gemaakt door Eijsbouts – opende, geplaatst worden. En mochten er ooit buitenaardse wezens De Peel belagen, zou die klok ons welluidend waarschuwen.
Met dit vlammend betoog en de belofte dat hij zich in zal blijven zetten voor deze berg stopte Maarten Heesakkers, onder applaus van het publiek, op zijn hoogtepunt bij het Ondernemerscafé Deurne.

 

De gasten benadrukten in hun slotronde nogmaals dat samenwerken uiteindelijk altijd loont en nieuwe perspectieven opent.

 

Jan van den Heuvel had het laatste woord en bedankt Maarten Heesakkers voor drie-en-een-half jaar trouwe dienst met een flinke fles die hij, te zijner tijd, op de flanken van zijn berg kon nuttigen.

 

Ondernemerscafé Deurne is er weer op dinsdag 19 september. Het is de start van het 16de seizoen.

 

Prettige vakantie!

publicatiedatum: 14-06-2017