Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne
Tijd Inloop 20.30u, aanvang stipt om 21.00u
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Orkaan Christel houdt huis bij seizoensafsluiting Ondernemerscafé Deurne

DEURNE – Traditiegetrouw sluit Ondernemerscafé Deurne het seizoen af met de buiteneditie. Ditmaal voor het eerst op het achterterrein van café De Brouwer in een tent. Die tent stond helemaal vol, mede omdat voorafgaand aan deze 160ste editie een bijeenkomst met buffet was voor de leden van Ondernemend Deurne. Jan van den Heuvel en Twan van Doorne waren gastheer voor Marnix Schlösser (VVD-wethouder), Robbert Halffman (gemeentesecretaris-algemeen directeur), Harold Stultiëns (afdelingshoofd Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte).

Orkaan Christel

Na de terugblik op het nieuws van afgelopen maand door Dennis van der Meijden werden de gasten voorgesteld. Toen dit was gebeurd kwam de volslanke Christel de Laat in een rood-witgeblokte jurk het podium opgestormd en nam de regie over. Ze vond namelijk de introductie van de gasten wat magertjes en liet even zien hoe het moest. Ook testte ze welke grappen wel of juist niet konden. Uitkomst was, dat alle grappen konden. Nadat orkaan Kristal wat in kracht afnam, maar gewoon met microfoon aan tafel bleef – om in te grijpen als het haar niet zinde – was het even tijd voor wat serieuzere zaken.

Raadsprogramma

Aan Marnix Schlösser (alleen mijn achternaam is Limburgs!) de vraag of de coalitie – dezelfde als voorgaande periode – vanzelfsprekend was? Niet vanzelfsprekend, maar wel voor de hand liggend, want de vorige periode was positief en met hetzelfde zetelaantal. Toch zal deze keer ook de oppositie betrokken worden en komt er een raadsprogramma. Dit houdt in dat alle politieke partijen gezamenlijk met een programma komen dat op 3 juli aan de raad wordt voorgelegd. Het college van B & W heeft hier geen enkele invloed op; het is iets van de partijen.

Cultuurcentrum

Robbert Halffman is als gemeentesecretaris-algemeen directeur verantwoordelijk voor de 200 medewerkers van de gemeente. Voor hij in Deurne begon – op 1 januari van dit jaar – was hij gemeentesecretaris in het Limburgse Beesel. Halffman kende Deurne al, want 15 jaar geleden was hij ook al eens werkzaam geweest voor de gemeente. Even ging het over het cultuurcentrum, waarbij Halffman in zijn tijd aan het begin had gestaan. Twan van Doorne plaatste de opmerking dat het cultuurcentrum nog steeds niet de huiskamer van Deurne is, want het is er nog niet zo druk. Dit was koren op de molen van Christel die ad rem reageerde met: “Ha! Ik heb er opgetreden en het zat bekant vol!” Het publiek kon deze gevatte opmerking duidelijk waarderen.

 

Harold Stultiëns is  tien jaar werkzaam bij de gemeente Deurne en is afkomstig uit Weert. Volgens hem kenmerkt Deurne zich door hard werken en iets voor elkaar over hebben. Hij geeft leiding aan 40 mensen; 20 in de binnendienst en 20 in de buitendienst.

Quiz

Orkaan Karin stak haar kop weer op en ging een quiz spelen met het publiek. Inzet: een weekend met een BMW-cabrio en een tas allerhand overjarig spul van de autodealer in kwestie. Na een aantal rondes waren er nog drie kanshebbers die de benaderingsvraag: “Hoeveel weeg ik?” moesten beantwoorden. Varkensboer John van Passen zat er maar twee kilo naast - een kenner, aldus De Laat met de nodige zelfspot.  En door ging het weer.

Ambtenaren

Volgens Schlösser vertoont de gemeente veel overeenkomsten met het bedrijfsleven, maar wat de gemeente onderscheidt is de veelheid aan producten/diensten die ze lever. Ook dient zij allerlei belangen tegen elkaar af te wegen, iets wat binnen het bedrijfsleven ook anders is. De invloed van Den Haag ervaart hij nogal eens als hinderlijk. Over het imago: “Dat blijft een dingetje en is iets wat ik ook had voordat ik als wethouder begon. Ik denk dat het een achterhaald vooroordeel is, maar grapjes zullen er wel altijd gemaakt blijven.”

Deurnese ambtenaren

Of er alleen maar mensen buiten Deurne bij de gemeente werken? Halffman: “Nee, van de 200 werknemers zijn er 70 afkomstig uit Deurne en de overige 130 komen buiten Deurne. De gemeente is georganiseerd zoals een gemiddeld bedrijf met Afdelingshoofden, teamleiders en uitvoerende werknemers. Extern mensen inhuren gebeurt – de zogenoemde flexibele schil – maar dit bedraagt slechts 5%.

Spoortunnel

En natuurlijk kwam ook deze avond weer de spoortunnel ter sprake. Een onderwerp waar Harold zeer nauw bij betrokken is, evenals het spoorzoneproject. Bijzonder is is dat de gemeente Deurne initiatiefnemer is van het project, maar dat ProRail aanbesteedt en uitvoert. Hier werken dus twee overheden ‘samen’. Alle vooronderzoeken worden geïnitieerd door de gemeente, maar de uiteindelijke uitvoering ligt bij ProRail. Die heeft inmiddels vier aannemers op de shortlist staan. Daaruit zal, wanneer het zover is, gekozen worden. De investering bedraagt 13 miljoen euro, waarvan de helft door de provincie wordt gefinancierd. “Die tunnel komt er,” aldus Stultiëns, maar hij wilde geen indicatie geven wanneer.

Via Enginering

Het bedrijfsfilmpje was deze keer van het bedrijf Via Enginering van Frank, Wilma en Maarten Voss.

Laatste ronde

Marnix, zit jij je periode uit? “Ja hoor, maar na deze periode ga ik wel weer wat anders doen.”
Robbert, wat is de grootste uitdaging voor Deurne? “Op de lange termijn zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel.
Harold, waar kijk jij naar uit? “De tunnel!” Wanneer komt die er? “Daar durf ik niets over te zeggen.” Maar na enig trekken en duwen waarbij ook Karin nog een duit in het zakje deed werd het: binnen vijf jaar.

 

Het laatste woord was aan Christel die de ondernemers opriep om toch vooral samen te werken overal waar dit kan. Hierna werd de avond in stijl afgesloten met livemuziek van 

 

Het Ondernemerscafé gaat voor twee maanden met reces. Het nieuwe seizoen, het 17de, wordt op 18 september ingeluid in De Brouwer.

publicatiedatum: 19-06-2018