Ondernemerscafé Deurne Ook niet-ondernemers zijn welkom
Locatie Plein Vijf aan de Markt in Deurne
Tijd Inloop 20.30u, aanvang stipt om 21.00u
Ondernemerscafé Deurne Het vaste trefpunt voor ondernemens

Ondernemerscafé Deurne over mestproblematiek

Het Ondernemerscafé Deurne van dinsdag 20 februari - editie 156 - in café De Brouwer aan de Markt had als centraal thema de mestproblematiek. Presentator Jan van den Heuvel ontving, samen met co-presentator Niels Crooijmans, ZLTO-voorzitter en agrariër William Meulendijks en Frank Swinkels van mestverwerker Eraspo.

 

Na het nieuwsblokje van Dennis van der Meijden stelden de gasten zich middels een filmpje voor aan het ruim opgekomen publiek; een indicatie dat het onderwerp de gemoederen in Deurne flink bezighoudt.

Frank Swinkels is mestverwerker en verwerkt per jaar 45.000 ton vaste mest. De vaste mest wordt gedroogd - hygiëniseren heeft dit - waardoor de gevaarlijke stoffen uit de mest verdwijnen. 95% van het eindproduct vindt zijn weg naar het buitenland met Frankrijk als grootste afnemer. 


William Meulendijks heeft op zijn bedrijf 600 zeugen en 1.000 vleesvarkens. Eindproduct van zijn bedrijf zijn biggen van 25 kilogram die voornamelijk naar Duitsland worden geëxporteerd. Naast het familiebedrijf, dat hij met zijn ouders heeft,  is hij voorzitter van de Deurnese afdeling van ZLTO.

 

Fraudeurs keihard aanpakken

Via het scherm sprak de landelijke voorzitter van LTO, Hans Huijbers, de mensen toe en zette de mestfraudeurs in de hoek en pleitte hij voor regelgeving die de fraudeurs keihard financieel aanpakt.

De berichtgeving in de NRC, die veel stof deed opwaaien, heeft met Frank weinig gedaan. Vooral de fraudeurs hebben het voor hun kiezen gekregen. Hij constateerde wel dat met name de rigide regelgeving het voor mestverwerkers bepaald niet eenvoudig maakt. Ook voor William heeft het artikel geen effect gehad; hij houdt zich aan de regels en heeft dan ook geen negatieve consequenties ondervonden.
Beiden benadrukken dat maar weinig mensen weten wat mestverwerking nu precies is. Het zou niet verkeerd zijn wanneer de discussie gevoerd werd op basis van feiten en kennis. De boeren worden door de media allemaal op een hoop geveegd en gebrandmerkt als fraudeurs. William prees burgemeester Mak die het opnam voor de niet frauderende agrariërs. Ook had hij nog contact gehad met de regisseuse van het programma Nieuwsuur die hem doodleuk vertelde dat de geïnterviewde mensen niet vertelden wat zij wilde horen.

 

Imagoprobleem

Volgens William heeft de sector een imagoprobleem en daaraan zal ze moeten werken. Burgers uitnodigen op het bedrijf en tonen hoe het er in de praktijk aan toegaat zou meer begrip en kennis kweken.

Gesprek aan de bar

Frans Fransen voerde het gesprek aan de bar met advocaat Guido Goorts, net terug van wintersportvakantie met een drievoudige onderarmbreuk. Goorts blijkt niet erg fortuinlijk te zijn als wintersporter, zo brak hij in 2005 tijdens een bobslee-avontuur zijn arm en ging het in 2012 ook al mis bij het schaatsen.

Jetstone

Na dit luchtig gesprekje werd het Deurnese bedrijf Jetstone middels een videopresentatie voorgesteld, waarna men weer terugkeerde naar de tafel voor het slotakkoord.

Regelgeving

Frank Swinkels noemde de bottleneck van de mestverwerking de regelgeving die het schier onmogelijk maakt om extra mest te verwerken. Zijn bedrijf zou makkelijk driemaal zoveel mest kunnen verwerken dan het nu mag. Er zijn miljoenen geïnvesteerd in o.a. luchtwassers om de overlast tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Mestraffinage

William opperde dat mest, net als olie, geraffineerd kan worden. Mest zou dan als grondstof kunnen dienen voor allerlei hoogwaardige producten en dan geld opleveren in plaats van dat het geld kost. Hier ligt, volgens Meulendijks, een uitdaging voor de slimme mensen van brainport. Van den Heuvel noemde Deurne al gekscherend mestport. Swinkels vindt mest een recycleproduct dat veel kan betekenen voor het te kort aan fosfaten.

 

En hiermee kwam een einde aan de 156ste editie van het Ondernemerscafé Deurne, De volgende keer, editie 157 van 20 maart, staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die een dag later plaatsvinden. Alle fractievoorzitters zijn voor deze avond uitgenodigd.

publicatiedatum: 20-02-2018